آموزش ساعت هوشمند هیوامی مدل Di 8 Pro

آموزش ساعت هوشمند Hivami Watch Di 8 Pro

برای دسترسی بهتر به قسمت های مختلف این فیلم آموزشی میتونین از راهنمای زمان بندی زیر کمک بگیرین:

 • نرم افزار wearfit pro ریجستر 00:08
 • اتصال ساعت هوشمند Hivami Watch Di 8 Pro به گوشی همراه 01:44
 • فعالسازی بلوتوث کال هیوامی واچ مدل تیان هفت 02:36
 • فعالسازی نوتیفیکشن ها 03:00
 • تنظیم عکس دلخواه برای واچ فیس 03:16

آموزش ساعت هوشمند هیوامی مدل Tian 7

آموزش ساعت هوشند هیوامی مدل Hivami Watch Tian 7

برای دسترسی بهتر به قسمت های مختلف این فیلم آموزشی میتونین از راهنمای زمان بندی زیر کمک بگیرین:

 

 • نرم افزار wearfit pro ریجستر، ثانیه 00:08
 • اتصال ساعت هوشمند Hivami Watch Tian 7 به گوشی همراه 01:44
 • فعالسازی بلوتوث کال هیوامی واچ مدل تیان هفت 02:48
 • فعالسازی نوتیفیکشن ها 03:18
 • تنظیم عکس دلخواه 03:38

آموزش ساعت هوشمند هیوامی مدل Mars Sport

آموزش ساعت هوشمند هیوامی مدل Hivami Watch Mars Sport

برای دسترسی بهتر به قسمت های مختلف این فیلم آموزشی میتونین از راهنمای زمان بندی زیر کمک بگیرین:

 • اتصال ساعت هوشمند Hivami Watch Mars Sport به گوشی همراه 00:08
 • فعالسازی بلوتوث کال هیوامی واچ مدل تیان هفت 01:00
 • فعالسازی نوتیفیکشن ها 01:38
 • تنظیم عکس دلخواه برای واچ فیس 02:03

بعد از دانلود و نصب نرم افزار طبق مراحل زیر با زدن گزینه "agree" وارد صفحه ورود می‌شوید. برای ثبت نام در برنامه گزینه "user registration" را بزنید و یا می‌توانید بدون ثبت نام در برنامه همانند مرحله شماره 2 در تصویر براحتی با زدن گزینه "login anonymously" یا "ورود ناشناس" وارد برنامه شوید. در آخر با زدن تیک در مرحله شماره 3 به برنامه اجازه اعلان دهید. آموزش های اتصال ساعت به گوشی و سایر آموزش ها را در فیلم‌ها یا تصاویر زیر می‌توانید ببینید.

آموزش ساعت هوشمند هیوامی مدل Cube 760 Pro

بعد از دانلود و نصب نرم افزار طبق مراحل زیر با زدن گزینه "agree" وارد صفحه ورود می‌شوید. برای ثبت نام در برنامه گزینه "user registration" را بزنید و یا می‌توانید بدون ثبت نام در برنامه همانند مرحله شماره 2 در تصویر براحتی با زدن گزینه "login anonymously" یا "ورود ناشناس" وارد برنامه شوید. در آخر با زدن تیک در مرحله شماره 3 به برنامه اجازه اعلان دهید. آموزش های اتصال ساعت به گوشی و سایر آموزش ها را در فیلم‌ها یا تصاویر زیر می‌توانید ببینید.

آموزش ساعت هوشمند هیوامی مدل Mars H505

بعد از دانلود و نصب نرم افزار طبق مراحل زیر با زدن گزینه "agree" وارد صفحه ورود می‌شوید. برای ثبت نام در برنامه گزینه "user registration" را بزنید و یا می‌توانید بدون ثبت نام در برنامه همانند مرحله شماره 2 در تصویر براحتی با زدن گزینه "login anonymously" یا "ورود ناشناس" وارد برنامه شوید. در آخر با زدن تیک در مرحله شماره 3 به برنامه اجازه اعلان دهید. آموزش های اتصال ساعت به گوشی و سایر آموزش ها را در فیلم‌ها یا تصاویر زیر می‌توانید ببینید.

آموزش ساعت هوشمند هیوامی مدل Mars H506

بعد از دانلود و نصب نرم افزار طبق مراحل زیر با زدن گزینه "agree" وارد صفحه ورود می‌شوید. برای ثبت نام در برنامه گزینه "user registration" را بزنید و یا می‌توانید بدون ثبت نام در برنامه همانند مرحله شماره 2 در تصویر براحتی با زدن گزینه "login anonymously" یا "ورود ناشناس" وارد برنامه شوید. در آخر با زدن تیک در مرحله شماره 3 به برنامه اجازه اعلان دهید. آموزش های اتصال ساعت به گوشی و سایر آموزش ها را در فیلم‌ها یا تصاویر زیر می‌توانید ببینید.

آموزش ساعت هوشمند هیوامی مدل Cube 700

بعد از دانلود و نصب نرم افزار طبق مراحل زیر با زدن گزینه "agree" وارد صفحه ورود می‌شوید. برای ثبت نام در برنامه گزینه "user registration" را بزنید و یا می‌توانید بدون ثبت نام در برنامه همانند مرحله شماره 2 در تصویر براحتی با زدن گزینه "login anonymously" یا "ورود ناشناس" وارد برنامه شوید. در آخر با زدن تیک در مرحله شماره 3 به برنامه اجازه اعلان دهید. آموزش های اتصال ساعت به گوشی و سایر آموزش ها را در فیلم‌ها یا تصاویر زیر می‌توانید ببینید.

آموزش ساعت هوشمند هیوامی مدل Cube 740

بعد از دانلود و نصب نرم افزار طبق مراحل زیر با زدن گزینه "agree" وارد صفحه ورود می‌شوید. برای ثبت نام در برنامه گزینه "user registration" را بزنید و یا می‌توانید بدون ثبت نام در برنامه همانند مرحله شماره 2 در تصویر براحتی با زدن گزینه "login anonymously" یا "ورود ناشناس" وارد برنامه شوید. در آخر با زدن تیک در مرحله شماره 3 به برنامه اجازه اعلان دهید. آموزش های اتصال ساعت به گوشی و سایر آموزش ها را در فیلم‌ها یا تصاویر زیر می‌توانید ببینید.

آموزش ساعت هوشمند هیوامی مدل Cube 750 Pro

بعد از دانلود و نصب نرم افزار طبق مراحل زیر با زدن گزینه "agree" وارد صفحه ورود می‌شوید. برای ثبت نام در برنامه گزینه "user registration" را بزنید و یا می‌توانید بدون ثبت نام در برنامه همانند مرحله شماره 2 در تصویر براحتی با زدن گزینه "login anonymously" یا "ورود ناشناس" وارد برنامه شوید. در آخر با زدن تیک در مرحله شماره 3 به برنامه اجازه اعلان دهید. آموزش های اتصال ساعت به گوشی و سایر آموزش ها را در فیلم‌ها یا تصاویر زیر می‌توانید ببینید.